سوال و جواب متداول

در معامله ی آپارتمان هایی که وام دارند به چه نکات حقوقی دقت کنیم؟

آپارتمان هایی که امروزه در املاکی های کشور مورد معامله قرار میگیرند، عمدتا همراه با وام هائی هستند که سازندگان برای جبران بودجه ساخت و ساز از بانک ها دریافت کرده اند. در معامله ی این نوع املاک باید توجه داشت که طبق قانون مدنی، انتقال ملکی که در رهن است، در صورتی که باعث ضرر به مرتهن(در اینجا بانک وام دهنده) نباشد صحیح است. در مورد وام های بانکی، اگر سند رهنی تنظیم شده بین بانک و وام گیرنده، خلاف حقوق مالک در انتقال ملک را شرط کرده باشد تا زمانی که ملک از رهن بانک(مرتهن) خارج نشده باشد و یا اجازه ی بانک برای انتقال صادر نشده باشد، نمیتوانید ملک را به صورت قانونی و ثبتی به دیگری منتقل کنید.